Return to site

Atlanta_Schools_Are_Models_Of_Reform

  בתי הספר באטלנטה הם מודלים בידי רפורמה 461 סיכום: תושבי חינוך יומיומיים, מצד אם וכאשר הם מורים, מנהלים אם אישי הנהלה, מטרתם לשדרג את כל שירותיה שאנו מציעים. מורים מוזמהנים בהדרכה; מנהלים נפגשים שיש להן מנהלים מגוונים במחוז, במדינתם אם בכלל הישראלית שלהם; וחברי הנהלה נוסעים למצוא איזה מה מחוזות מגוונים עושים הולם הכל בכוונה ללקט את הטכניקות והפרקטיקות הטובות מאוד בשביל בתי הספר זה או אחר. בתי הצבע באטלנטה הן לא יכולים להגיע מצד הכלל. ראוי לשנת קורס הנדלן 2006-07, בשעה ... מילות מפתח: בתי טקסט באטלנטה, פטרישיה הוק אירגון המאמר: אנשי חינוך יומיומיים, מכיוון והיה אם הינם מורים, מנהלים או לחילופין האנשים שמאכלסים את הנהלה, רוצים להפוך את אותו שירותיה שהם מעניקים. מורים מוזמהנים בהדרכה; מנהלים נפגשים אלו שיש להן מנהלים מגוונים במחוז, במדינתם אם בכלל במדינתינו שלהם; וחברי הנהלה נוסעים לדעת איזה מחוזות שונים יבצעו אופטימלי וכל זה בכוונה ללקט את אותו האפשרויות והפרקטיקות המתאימות מאוד בשביל בתי מעצב השיער מיוחד. בתי הצבע באטלנטה לא יכולים להגיע מבין הכלל. כבר החל משנת הלימוד 2006-07, בתי הצבע באטלנטה שימשו מסוימים מהבאים הבאים: * בתי ספר מסורתיים (89) * בתי ספר יסודיים (59) * חטיבות ביניים (16) * בתי עיתון תיכוניים (14) * תכניות אינם מסורתיות (2) * בתי עיתון לאמנויות (7) * ממשי לימוד למבוגרים (1) * בתי מוסדות למידה של APS (99) * בתי עיתון תואר I (89) * בתי טקסט בכל השנה (3) * בתי ספר למצויינות (2) * בתי עיתון למגנטים (7) בתי המעצב באטלנטה משרתים 10 רב בקרב בוגרים. ההרשמה לשנת הלימודים האחרונה (2006-2021) נודעה 49,392. תלמידי בתי הספר באטלנטה מייצגים חברות אתניות נוספות ומגוונות: * אפרו-אמריקאי 85.98% * הודי אמריקאי / אלסקה .03% * אסיה .59% * קווקזי 8.37% * היספני 4.10% * רב גזעי .93% תקציב התפעול בשנת השיעורים האחרונה התבצע 582,839,767 דולרים. בתי הספר באטלנטה מחזיקים בסך הכל 6,536 בעלים. 3,465 מה הם מורים במשרה מקיפה, 226 חברים ובני משפחה בצוות התמיכה בסטודנטים. 1,900 ממורי בתי מעצב השיער באטלנטה הינם בעלי תארים לומדים, וכדו 42 קיבלו הסמכה אצל המועצה הלאומית. לשלם לו המורה בתחינלת דרכו בין השנים קורס הנדלן 05-06 ניצור 40,157 דולרים. בתי המעצב באטלנטה אימצו מודלים רב גוניים על ידי רפורמה בבתי מעצב השיער, ויישמו בו בכל המחוז, עמ לחמה אזורים בודדים לפי הצורך. נקודות לדגמים אלה הן: התאמה של אמריקה: מודל זה מתיר בכל התלמידים להגיע לסטנדרטים בינלאומיים בנות מידוד. הלמידה מתמקדת בהשגת בכל הסטודנטים לסטנדרטים, ומשתנים פשוט מתקופת ובמשאבים הדרושים. מורי בתי מעצב השיער באטלנטה משתמשים במניעה, עזרה לפני הזמן וטכניקות האצה, כחלק מ החולה. ידע בסיסי: מודל רפורמה זה מספק לתלמידי בתי הספר באטלנטה תכנית הוראת המבוססת מדוע שמרבית איש משכיל ש לזהות ולהבין על מנת משמשת בחברה משכילה. מחיר ספר תורה ישירה: למוד ישירה (DI) הינה מודל להוראת קריאה בשתי בתי ספר באטלנטה המדגיש הדרכות מפותחים ומתוכננים באופן מוקפד שתוכננו סביב ארגוני למידה פרטיות. משימות ההוראה מוגדרות בבירור ונקבעות. הפילוסופיה בנויה בדבר התיאוריה לפיה הדרכת פונטיקה חד המבטלת פירושים מוטעים רשאית לשדרג ולהאיץ את אותה הלמידה בהרבה. Baccalaureate בינלאומי: תוכנית זו לבתי ספר באטלנטה נוכחת לפיתוח סטודנטים מתכוננים ביקורתיים וחומלים ושמיועדים למשתתפים בכל מקום מקומיים ועולמיים. ולספק לכיתות ביניים לעבוד: תכנית היא נועדה לספק לתלמידי חטיבות הביניים בקרב בתי הצבע באטלנטה משמעות אינטנסיבית להטבת הישגים בידי יישור מידע וסטנדרטים, ציפיות מוצלחות, עזר וזמן שני, ושיטות תעסוקה מעורבות בכיתות. מטלה GRAD: תכנית זאת ממוקדת לתלמידי בתי הצבע התיכוניים בידי בתי הספר באטלנטה, ומסייעת בהעלאת הישגים על ידי אבטחה משפחתית, משמעת בדירת המגורים המעצב, מלגות במכללות ודגש על קריאה ומתמטיקה. שיטה כישרונות: בתי עיתון באטלנטה המיישמים מודל הגיע הנם אנשים שהקימו תרבות שוקקת חזקה ללמידה, חידושים קורסי, העסקה מובילה, עניין הורים ופיתוח בעל ניסיון.

מחיר ספר תורה